Bảng giá Dịch vụ Youtube:

Tăng Sub/Follow Youtube
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
SY1 1000 1 ngày 950.000 vnđ Mua Ngay
SY2 2000 1 ngày 1.900.000 vnđ Mua Ngay
SY3 5000 1.5 ngày 4.250.000 vnđ Mua Ngay
SY4 10.000 2 ngày 8.000.000 vnđ Mua Ngay
SY5 50.000 - 38.500.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng Sub/Follow & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK Kênh 
cần tăng Sub/Follow.
⇒ Gửi link Kênh qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Kênh  phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Like Youtube
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
LY11000 0.5 ngày 100.000 vnđ Mua Ngay
LY22000 0.5 ngày 200.000 vnđ Mua Ngay
LY35000 1 ngày 465.000 vnđ Mua Ngay
LY410.000 1 ngày 895.000 vnđ Mua Ngay
LY550.000 -4.475.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng like & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK video cần tăng like
⇒ Gửi link video qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Video phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Mắt Livestream
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
MY11000 -35.000 vnđ Mua Ngay
MY22000 -70.000 vnđ Mua Ngay
MY35000 -160.000 vnđ Mua Ngay
MY410.000 -305.000 vnđ Mua Ngay
MY550.000 -1.525.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng Share & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK Live cần tăng Mắt
⇒ Gửi link Live qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Live phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.