Bảng giá Dịch vụ Twitter:

Tăng Sub/Follow
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
FT1 1000 1 ngày 200.000 vnđ Mua Ngay
FT2 2000 1 ngày 400.000 vnđ Mua Ngay
FT3 5000 2 ngày 950.000 vnđ Mua Ngay
FT4 10.000 4 ngày 1.850.000 vnđ Mua Ngay
FT5 50.000 -9.250.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng Sub/Follow & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK Nick 
cần tăng Sub/Follow.
⇒ Gửi link Nick qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Tài khoản phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Like Twitter
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
LT11000 1 ngày 300.000 vnđ Mua Ngay
LT22000 1 ngày 600.000 vnđ Mua Ngay
LT35000 2 ngày 1.450.000 vnđ Mua Ngay
LT410.000 4 ngày 2.850.000 vnđ Mua Ngay
LT520.000 -5.750.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng like & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK bài viết cần tăng like
⇒ Gửi link bài viết qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Bài viết phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.