Bảng giá Dịch vụ Tiktok:

Tăng Follow Nick
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
FN1 1000 1 ngày 300.000 vnđ Mua Ngay
FN2 2000 1 ngày 600.000 vnđ Mua Ngay
FN3 5000 1 ngày 1.280.000 vnđ Mua Ngay
FN4 10.000 2 ngày 2.340.000 vnđ Mua Ngay
FN5 50.000 - 11.700.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng like & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK Nick cần tăng Follow có dạng: https://www.tiktok.com/@username
⇒ Gửi link Nick qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Tài khoản Tiktok phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Mắt Livestream
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
MT11000 -85.000 vnđ Mua Ngay
MT22000 -170.000 vnđ Mua Ngay
MT35000 -410.000 vnđ Mua Ngay
MT410.000 -805.000 vnđ Mua Ngay
MT520.000 -1.625.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng mắt & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK profile cần tăng mắt có dạng: https://tiktok.com/@username/live
⇒ Gửi link profile qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Nick phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Tim Tiktok
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
TT11000 1 ngày 65.000 vnđ Mua Ngay
TT22000 1 ngày 130.000 vnđ Mua Ngay
TT35000 1 ngày 285.000 vnđ Mua Ngay
TT410.000 1 ngày 530.000 vnđ Mua Ngay
TT550.000 - 2.650.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng tim & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK video cần tăng tim có dạng: https://www.tiktok.com/@username/video/id_video
⇒ Gửi link video qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Video phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Comment
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
CT11000 1 ngày 600.000 vnđ Mua Ngay
CT22000 1 ngày 1.200.000 vnđ Mua Ngay
CT35000 1 ngày 2.700.000 vnđ Mua Ngay
CT410.000 1 ngày 5.350.000 vnđ Mua Ngay
CT520.000 -10.750.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng Comment & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK video cần tăng Comment có dạng: https://www.tiktok.com/@username/video/id_video
⇒ Gửi link video qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Video phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Share Video
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
ST11000 1 ngày 50.000 vnđ Mua Ngay
ST22000 1 ngày 100.000 vnđ Mua Ngay
ST35000 1,5 ngày 220.000 vnđ Mua Ngay
ST410.000 2 ngày 410.000 vnđ Mua Ngay
ST550.000 -2.050.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng Share & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK video cần tăng Share có dạng: https://www.tiktok.com/@username/video/id_video
⇒ Gửi link video qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Video phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.