Bảng giá Dịch vụ Shopee:

Tăng Sub/Follow
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
FS1 1000 1 ngày 200.000 vnđ Mua Ngay
FS2 2000 1 ngày 400.000 vnđ Mua Ngay
FS3 5000 2 ngày 950.000 vnđ Mua Ngay
FS4 10.000 4 ngày 1.850.000 vnđ Mua Ngay
FS5 50.000 -9.250.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng Sub/Follow & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK Nick 
cần tăng Sub/Follow.
⇒ Gửi link Nick qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Tài khoản phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Like Shopee
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
LS11000 0.5 ngày 85.000 vnđ Mua Ngay
LS22000 0.5 ngày 170.000 vnđ Mua Ngay
LS35000 1 ngày 415.000 vnđ Mua Ngay
LS410.000 1 ngày 820.000 vnđ Mua Ngay
LS520.000 -1.650.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng like & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK bài viết cần tăng like
⇒ Gửi link bài viết qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Bài viết phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.