Bảng giá Dịch vụ Instagram:

Tăng Like Instagram
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
LI1 1000 0,5 ngày 50.000 vnđ Mua Ngay
LI2 2000 0,5 ngày 100.000 vnđ Mua Ngay
LI3 5000 1 ngày 210.000 vnđ Mua Ngay
LI4 10.000 1 ngày 380.000 vnđ Mua Ngay
LI5 50.000 2 ngày 1.900.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng like & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK bài viết cần tăng like có dạng: https://instagram.com/p/post_id
⇒ Gửi link bài viết qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Bài viết phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Follow Instagram
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
FI11000 0,5 ngày 65.000 vnđ Mua Ngay
FI22000 0,5 ngày 130.000 vnđ Mua Ngay
FI35000 1 ngày 300.000 vnđ Mua Ngay
FI410.000 1 ngày 575.000 vnđ Mua Ngay
FI550.000 5 ngày 2.875.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng like & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK Nick cần tăng Follow có dạng: https://instagram.com/username/
⇒ Gửi link Nick qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Tài khoản Instagram phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.

Tăng Comment Bài viết
Gói Số lượng Thời gian dự kiến Đơn giá Đặt hàng
CI11000 0,5 ngày 1.500.000 vnđ Mua Ngay
CI22000 1 ngày 3.000.000 vnđ Mua Ngay
CI35000 2 ngày 6.600.000 vnđ Mua Ngay
CI410.000 2 ngày 12.300.000 vnđ Mua Ngay
CI550.000 - 61.500.000 vnđ Mua Ngay
⇒ Chọn gói tăng Comment & Chuyển khoản.
⇒ Lấy LINK bài viết cần tăng like có dạng: https://instagram.com/p/post_id
⇒ Gửi link bài viết qua 
Zalo Hỗ trợ: 035.799.2976 (Hoàng Quân)
⇒ Bài viết phải ở chế độ công khai. 
Hệ thống không hoàn tiền nếu bạn tạo lỗi, vui lòng kiểm tra kỹ trước khi mua.